REINIGEN VS DESINFECTIE

Als iets schoongemaakt is ziet het er verzorgd uit en dit geeft ons over het algemeen een veiliger gevoel met betrekking tot onze gezondheid. Ook verbinden we bijvoorbeeld makkelijk de kwaliteit van een restaurant aan de optische reinheid ervan. En dat is maar goed ook, omdat vuil vanzelfsprekend niet goed is. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat als iets er schoon uit ziet, het niet betekent dat er geen ziekmakers op kunnen zitten.
In dit artikel benoemen we daarom kort de definities van Reinigen (schoonmaken) en Desinfectie.

Reinigen
Het grondig verwijderen van vervuiling met bijvoorbeeld water, borstels en schoonmaakmiddelen. Er is ook droge schoonmaak zoals het stofzuigen en afstoffen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er geen voedingsbodem of uitnodigende omgeving voor pathogenen (ziekmakers) zal ontstaan. Hoewel het reinigen er zeker toe kan bijdragen aan het verminderen van pathogenen, blijft het een oppervlakkig middel en worden pathogenen niet volledig geëlimineerd. Enkele schoonmaakmiddelen die in het reinigingsproces gebruikt worden:
– Afwasmiddel
– Oppervlaktereinigers
– Glasreinigers

Desinfectie
Om van desinfectie te kunnen spreken moet er een eliminatie plaatsvinden van 99,9%  van pathogenen. Om desinfectie te realiseren is het wel nodig dat het oppervlak schoon en gereinigd is. Het desinfecterend medium moet overal goed bij kunnen om zo pathogenen te elimineren, bij veel aanwezige vervuiling is dit niet goed mogelijk. Waar reinigen zich afspeelt op het niveau van zichtbaar vuil, neutraliseert de desinfectie virussen, bacteriën, schimmel en sporen. Enkele desinfectiemethoden zijn:
– Chloor / Hypochloriet
– Ozon
– UVC-licht
– Waterstofperoxide
– Alcohol
– Plasma

Naast reinigen en desinfectie bestaat ook nog de mogelijkheid tot steriliseren. Bij steriliseren kan gegarandeerd worden dat 100% van alle pathogenen geëlimineerd zijn. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld chirurgisch gereedschap gereed te maken voor een volgende gebruiksronde.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag.

Team Exinfect

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *